Amit Shah ने किया Madhavi Latha का अपमान, मंच से ऐसे कराया स्वागत, Madhavi Latha vs Owaisi on CAA

Amit Shah ने किया Madhavi Latha का अपमान, मंच से ऐसे कराया स्वागत, Madhavi Latha vs…